log in

Regulamin

Sławski festiwal triathlonu


SOBOTA, 20 LIPCA   2019
Dzień Aquathlonu ( pływanie- bieg)

Start kategoria dzieci 2-3, 4-5, 6-7, 8-9 lat
dystans od 15 m do 50 m pływanie, bieg od 50 m do 500 m

Start kategorie 10-11, 12 -13 lat
dystans 200 m pływanie - 1 km bieg

Start kategoria młodzik 14-15 lat
dystans 400 m pływanie - 2 km bieg

 

NIEDZIELA, 21 LIPCA   2019

Pierwszy Krok do ironmana 16 lat +
dystans 400 m pływanie (1 pętla)
20 km jazdy rowerem (1 pętla)
4.688 km bieg (1 pętla)

1/3 Drogi do ironmana18 lat +
pływanie (1 pętla) - 1.266 m
jazda rowerem (3 pętle po 20 km) - 60 km
bieg (3 pętle po 4.688 km) – 14.065 m

 

ORGANIZATORZY
Sport-Górski Jerzy Gorski
67-200 Głogów ul. Piasta Kołodzieja 12/5
TEL. 504-157-030

Urząd Miejski w Sławie
Sławskie Centrum Kultury i Wypoczynku

SĘDZIA GŁÓWNY
Dariusz Łasek  Telefon: 602-398-611

BIURO ZAWODÓW (przy plaży)
Sławskie Centrum Kultury i Wypoczynku
ul. Odrodzonego Wojska Polskiego 19,  67-410 Sława
Telefon: 504-225-878

 

program GODZINOWY

 

Piątek, 19 lipca 2019

16:00 20:00

Godziny otwarcia Biura zawodów przy plaży ( byłe Galery)
Sławskie Centrum Kultury i Wypoczynku
ul. Odrodzonego Wojska Polskiego 19 w Sławie
możliwość odebrania pakietów startowych wszystkich startów .

 

Sobota, 20 lipca 2019

10:00 12:30  

Godziny otwarcia Biura zawodów dla Aquathlonu

13:00 14:00  

Odprawa techniczna dla zawodników w aquathlonie
Godzina otwarcia Strefy zmian -  aquathlon

14:00 16:00  

Starty w aquathlonie zostaną przedstawione zgodnie z programem
w Biurze zawodów i są uzależnione od ilości startujących.
16:30 dekoracja scena przy mecie  

17:00 20:00  

Godziny otwarcia Biura zawodów dla zawodów Pierwszy Krok i 1/3 Ironmana

 

Niedziela, 21 lipca  2019

07:00 09:00  

07:30 09:15  

09:30  

09:40 09:50  

Godziny otwarcia Biura zawodów dla zawodów Pierwszy Krok 1/3 Ironmana

Godziny otwarcia Strefy zmian startu Pierwszy krok i 1/3 Ironmana

Odprawa techniczna wszystkich startów przy mecie ( telebim )

Rozgrzewka pływacka między pomostami

10:00  

Start KOBIET Pierwszy Krok do IRONMANA

10:10  

Start MĘŻCZYZN Pierwszy Krok do IRONMANA

 10:20  

Start KOBIET 1/3 DROGI do IRONMANA

10:30  

Start MĘŻCZYZN 1/3 DROGI do IRONMANA

15:00 16:00  

Wydawanie rowerów ze Strefy zmian

16:00 16:30  

Dekoracje

  

REGULAMIN

Dzień Aquathlonu (pływanie - bieg)
Pierwszy Krok do ironmana
1/3 Drogi do ironmana

I. ORGANIZATORZY i WSPÓŁORGANIZATORZY

1. Organizatorem Sławskiego Festiwalu Triathlonu jest
firma Sport – Górski Jerzy Górski z siedzib
ą w Głogowie,
ul. Piasta Ko
łodzieja 12/5 , 67-200 Głogów oraz Urząd Gminy Sława

II. TERMIN, DYSTANSE, TRASY

1. Biuro zawodów będzie się mieściło przy plaży Sławskiego Centrum Kultury
i Wypoczynku ul. Odrodzonego Wojska Polskiego19 w S
ławie i będzie czynne
w dniach 19-21.07.2019 r. 

Godziny otwarcia biura zawodów

PIĄTEK, 19 LIPCA 2019 w godzinach od 16.00 do 20.00 dla wszystkich startów

SOBOTA, 20 LIPCA 2019 w godzinach od 10.00 do 12.30 dla aquathlonu

SOBOTA, 20 LIPCA  2019 w godzinach od 17.00 do 20.00 dla zawodników:
Pierwszy Krok do Ironmana i 1/3 drogi do Ironmana

niedziela, 21 LIPCA  2019 w godzinach od 07.00 do 09.00 dla zawodników:
Pierwszy Krok do Ironmana i 1/3 drogi do Ironmana

Do odebrania pakietu startowego niezbędne jest:
- przedstawienie dokumentu ze zdj
ęciem, w celu weryfikacji podanych w zgłoszeniu danych;
- podpisanie O
świadczenia, udostępnionego w Biurze zawodów.

Pakiety nieodebrane w godzinach pracy Biura zawodów, nie będą wydawane, ani rozsyłane w innym terminie.


2. Triathlon S
ława odbędzie się na dystansie:

dzieci 2-3, 4-5, 6-7, 8-9 lat, dystans od 15 m do 50 m pływanie, bieg od 50 m do 500 m
kategorie 10-11, 12 -13 lat dystans 200 m p
ływanie - 1 km bieg
kategoria m
łodzik 14-15 lat dystans 400 m pływanie - 2 km bieg

Pierwszy krok do Ironmana (dystans: 400 m pływanie, 20 km jazdy rowerem, bieg 4.688 m bieg),

1/3 drogi do Ironmana (dystans: 1.266 m - 60 km - 14.065 m) = 75 km 331m

3. Start i meta będą zlokalizowane na terenie Sławskiego Centrum Kultury
i Wypoczynku w S
ławie. 

4. Pływanie:
Pierwszy krok do Ironmana – 400 m
1/3 drogi do Ironmana – 1.266 m

Jedna Pętla w Jeziorze Sławskim . Start do pływania nastąpi z linii brzegowej plaży miejskiej w Sławie, meta pływania ulokowana będzie przy molo. Spodziewana temperatura wody :
18-22°C. Pianki dozwolone.

5. Rower:

Pierwszy krok do Ironmana 20 km (1 pętla)
1/3 drogi do Ironmana 60 km (3 p
ętle x 20 km).

Trasa płaska. Na całej trasie ruch drogowy zamknięty.

Zawody w konwencji bez draftingu!!!

6. Bieg:

Pierwszy krok do Ironmana - 4.688 m (1 pętla),
1/3 drogi do Ironmana 14.065 m (3 p
ętle, o długości 4.688 m).

Początek pętli rozpoczyna się bezpośrednio po opuszczeniu strefy zmian. Trasa wytyczona ścieżkami ośrodka oraz parkiem i lasem. Nawierzchnia: kostka brukowa około 500m pozostała część trasy szuter i dukty leśne. Pętla z jednym podbiegiem długości ok. 100 m i nachyleniu do 3,5%. Oznaczenia długości trasy co 1 km.

7. Strefa zmian – Strefa zmian zlokalizowana będzie na polu trawiastym, przy głównej drodze ośrodka. Strefa zmian oddalona od wyjścia z wody około 200 m. Wprowadzanie rowerów do strefy zmian tylko w wyznaczonym czasie. Wprowadzanie i wyprowadzanie rowerów  ze strefy zmian na podstawie numeru startowego oraz opaski za zgodą obsługi. Każdy zawodnik jest zobowiązany do samodzielnego zostawienia i odebrania roweru.

8. Punkty odżywiania – na trasie kolarskiej co 20 km, na trasie biegowej dwa punkty na każdej pętli, średnio co 2,43 km.

9. Pomiar czasu – elektroniczny z wykorzystaniem chipów. Ka
żdy uczestnik zobowiązany jest do zwrócenia chipu w miejscu wskazanym przez Organizatora.

III. KLASYFIKACJE i KATEGORIE WIEKOWE
1/3 Drogi do ironmana

Kobiety

 

Mężczyźni

K open ( Kobiety )

 

M open ( Mężczyźni )

K (18-29 lat)

 

M (18-29 lat)

K (30-39 lat)

 

M (30-39 lat)

K (40-49 lat)

 

M (40-49 lat)

K (50-59 lat)

 

M (50-59 lat)

K (60+)

 

M (60+)

 

 

 

pierwszy krok do ironmana

Kobiety

 

Mężczyźni

K open ( Kobiety )

 

M open (Mężczyźni )

K (16-17 lat)

 

 

M (16-17 lat)

 

K (18-29 lat)

 

M (18-29 lat)

K (30-39 lat)

 

M (30-39 lat)

K (40-49 lat)

 

M (40-49 lat)

K (50-59 lat)

 

M (50-59 lat)

K (60+)

 

M (60+)

 

 

 

O przynależności do kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia. 

IV. STARTY FALOWE

1. Każdy uczestnik zobowiązany jest do startu w wyznaczonej przez Organizatora fali. Samowolna zmiana godziny startu będzie karana dyskwalifikacją.

V. NAGRODY

1. Wszyscy zawodnicy, którzy ukończą Sławski Festiwal Triathlonu: aquathlon, Pierwszy krok do Ironmana i 1 / 3 drogi do Ironmana otrzymają na mecie pamiątkowe medale.

2. Oficjalne wyniki zostaną ogłoszone najpóźniej na 15 minut przed ceremonią wręczenia nagród. 

3. W przypadku nieobecności na ceremonii wręczenia nagród, nagrody będzie można odebrać tylko w siedzibie Organizatora w Głogowie do 31.08.2019 r. 

4. Zdobywcy miejsc I-III w klasyfikacji Open mężczyzn i kobiet na dystansie 1/3 drogi do Ironmana otrzymają nagrody finansowe i puchary. Wysokość nagród finansowych:
I miejsce 1500 z
ł
II miejsce 1100 z
ł
III miejsce 800 z
ł

Zdobywcy miejsc I-III w kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn otrzymają pamiątkowe statuetki i drobne nagrody rzeczowe. 

5. Zdobywcy miejsc I-III w klasyfikacji Open mężczyzn i kobiet na dystansie Pierwszy krok do Ironmana otrzymają puchary i nagrody rzeczowe.

Zdobywcy miejsc I-III w kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn otrzymają pamiątkowe statuetki i drobne nagrody rzeczowe. 

6. Wszystkie dzieci, które ukończą IRONKIDS aquathlon otrzymają na mecie pamiątkowe medale.
W kategoriach 10-11, 12 -13 lat oraz w kategorii m
łodzik 14-15 lat zwycięzcy od I do III miejsca, osobno dziewczęta i chłopcy, otrzymają dodatkowo medale i dyplomy.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych nagród
w wybranych przez siebie kategoriach.

8. Warunkiem otrzymania nagród jest ukończenie triathlonu i negatywny wynik kontroli antydopingowej w przypadku jej przeprowadzenia. Zdobywcom nagród pieniężnych zostanie potrącony podatek dochodowy zgodnie z obowiązującymi przepisami.

9. Zawodnicy klasyfikowani w kategorii Open nie otrzymują nagród w kategorii wiekowej.

10. Stosowanie dopingu jest zabronione.

11. Zawodnicy u których zostanie potwierdzone stosowanie dopingu będą podlegali odpowiedzialności w trybie i na zasadach określonych przepisami antydopingowymi ustanowionymi przez Polską Agencją Antydopingową

12. Każdy uczestnik zawodów jest zobowiązany do poddania się kontroli antydopingowej podczas zawodów oraz poza nimi zgodnie z przepisami ustawy
z dnia z dnia 21 kwietnia 2017 r. o zwalczaniu dopingu w sporcie (Dz. U. z dnia 31 maja 2017 r.)

VI. WARUNKI UCZESTNICTWA

1.a) Warunkiem startu w imprezie jest posiadanie licencji PZTri - rocznej lub jednodniowej ważnej w dniu imprezy. Okazanie ważnej licencji jest warunkiem odbioru pakietu startowego.  

b) Koszt licencji rocznej: 100 złotych

c) Koszt licencji dziennej: 20 złotych 

d) Zasady przyznawania licencji określają przepisy Polskiego Związku Triathlonu: http://triathlon.pl/download/Statut-i-Regulaminy/Regulamin.pdf 

Obowiązek posiadania licencji nie dotyczy dzieci startujących w Aquathlonie.

 Informacyjnie: 

Licencję można zakupić przez aplikację mobilną PZTri https://itunes.apple.com/us/app/pztri/id1288547606?l=pl&ls=1&mt=8 lub https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.triathlon (dzienną i roczną), na stoisku stacjonarnym w dniu zawodów (dzienna) lub za pośrednictwem biura Polskiego Związku Triathlonu. Więcej informacji o programie znajdziesz tutaj: http://triathlon.pl/licencje/ 

Środki uzyskane przez PZTri, dzięki wprowadzeniu systemu licencyjnego, zostaną przeznaczone na rozwój sportu dzieci, młodzieży i sportu niepełnosprawnych triathlonistów (paratriathlonistów) oraz na promocję
i upowszechnianie zdrowego trybu życia, poprzez wspieranie sportu amatorskiego.

W razie pytań dotyczących systemu licencyjnego zachęcamy do kontaktu
z biurem PZTri:

telefonicznie, nr tel. 22 827 92 91

mailowo, adres mailowy: licencje@triathlon.pl,  biuro@triathlon.pl

osobiście w biurze w Warszawie, ul. Złota 9/9

osobiście na stoisku PZTri na dowolnych certyfikowanych zawodach

2. Ironkids (aquathlon) zgodnie z kategoriami wiekowymi.

3. W  1 / 3 DROGI DO IRONMANA może wziąć udział osoba, która najpóźniej w dniu zawodów ukończy 18 lat.

4. W PIERWSZY KROK DO IRONMANA może wziąć udział osoba, która najpóźniej w dniu zawodów ukończy 16 lat.

5. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do udziału w zawodach jest:
- wype
łnienie formularza rejestracyjnego i uregulowanie opłaty startowej;
- odebranie pakietu startowego oraz wprowadzenie roweru do Strefy zmian
w wyznaczonych przez Organizatora miejscu i terminie;
- w
łasnoręczne podpisanie Oświadczenia, które będzie dostępne w Biurze zawodów oraz przedstawienie dokumentu tożsamości, w celu weryfikacji danych podanych
w formularzu zg
łoszeniowym;
- spe
łnienie wymogów określonych w regulaminie zawodów. 

Osoby, które są niepełnoletnie dodatkowo zobowiązane są do przedstawienia zaświadczenia od swoich  prawnych opiekunów o zgodzie na udział w zawodach.

6. Zawodnicy biorą udział w zawodach na własna odpowiedzialność. Przekazanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego oraz dokonanie opłaty startowej oznacza, że uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w zawodach, w tym zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała oraz urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód o charakterze majątkowym i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko. 

7. Zawodnicy są zobowiązani do przestrzegania zasad i instrukcji wydawanych przez Organizatorów oraz służby porządkowe.

8. Sędziowie mają prawo do dyskwalifikacji zawodnika niestosującego się do zasad zawartych w Regulaminie.

9. Decyzje obsługi medycznej, dotyczące kontynuowania zawodów, są ostateczne
i niepodwa
żalne. Transport medyczny zawodnika skutkuje jego dyskwalifikacją.

10. Jeżeli zawodnik zadecyduje o wycofaniu się z zawodów w dowolnym momencie rywalizacji zobowiązany jest do zgłoszenia tego faktu sędziom oraz zwrotu chipa.

11. Organizator zapewnia uczestnikom ubezpieczenie NNW do kwoty 10.000 PLN. Każdy uczestnik objęty zostanie ochroną ubezpieczeniową w zakresie ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków mających miejsce w okresie odpowiedzialności ubezpieczyciela na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej, polegające na uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia, powodujące trwały uszczerbek na zdrowiu lub zgon ubezpieczonego. Składkę płaci Ubezpieczający.

12. Koszt opłaty startowej, noclegów, dojazdów oraz własnego wyżywienia, każdy zawodnik pokrywa we własnym zakresie.

 

VII. ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA


1. Zgłoszenia Do Sławskiego Festiwalu Triathlonu będą przyjmowane poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej www.triathlonslawa.pl. 

2. Zgłoszenia będą przyjmowane online do dnia 30 czerwca 2019 r. do godz. 23:59.

Uczestnicy Zawodów po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego otrzymają indywidualny link z kodem  do płatności przez tpay.com

Nie należy w żaden sposób modyfikować tytułu przelewu (kodu nadanego podczas rejestracji).

3. Limit uczestników:

1 /3 drogi do Ironmana limit wynosi 200 osób,

Pierwszy krok do Ironmana limit wynosi 100 osób,

Ironkids (aquathlon) limit wynosi 100 dzieci.

Organizator zastrzega sobie prawo wcze
śniejszego zamknięcia zapisów
w przypadku wype
łnienia się limitu.

4. Za zgłoszenie uważa się dostarczenie prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego oraz uiszczenie opłaty startowej w określonej niniejszym regulaminem wysokości. Brak opłaty startowej jest równoznaczny z anulowaniem zgłoszenia. 

5. Opłata startowa za udział :

1/3 drogi do IRONMANA oraz Pierwszy krok do IRONMANA wynosi
- 150 z
ł płatne w terminie do 31.03.2019
- 190 z
ł płatne w terminie do 31.05.2019
- 250 z
ł płatne w terminie do 30.06.2019

Ironkids kategoria dzieci 2-3, 4-5, 6-7, 8-9 lat - 10zł
Ironkids 10-11, 12 -13 lat oraz 14-15 lat - 30z
ł

6. Dowodem otrzymania przez organizatora opłaty startowej jest pojawienia się nazwiska zawodnika na liście startowej zawodników z potwierdzoną płatnością

7. Nie ma możliwości przeniesienia raz wniesionej opłaty na innego uczestnika lub na inny rok.

8. Organizator nie zwraca wniesionej opłaty startowej w przypadku rezygnacji ze startu.

9. Prośby o wystawienie Faktur VAT biuro.gorski@wp.pl

VIII. PAKIET STARTOWY

1. W ramach opłaty startowej każdy uczestnik 1 /3 drogi do IRONMANa oraz Pierwszy krok do Ironmana  otrzymuje:
- ubezpieczenie NNW na kwot
ę 10.000 zł,
- 3 numery startowe,
- czepek,
- opask
ę na rękę,
- pami
ątkowa koszulkę finishera Sławskiego Festiwalu Triathlonu
- napoje (woda, izotonik), owoce na punktach od
żywiania i w strefie mety,
- medal na mecie,
- worek do depozytu, 
- ulotka informacyjna S
ławskiego Festiwalu Triathlonu
- upominki od sponsorów i partnerów imprezy
- kupon na posi
łek

2. Podstawą odbioru pakietu startowego jest podpisanie Oświadczenia, dostępnego w Biurze zawodów oraz weryfikacja danych na podstawie dokumentu tożsamości.

3. Uczestnicy zobligowani są do osobistego odebrania pakietu oraz wprowadzenia/odebrania roweru do/ze Strefy zmian w wyznaczonych przez organizatora godzinach. 

4. Biuro zawodów będzie się mieściło przy plaży Sławskiego Centrum Kultury
i Wypoczynku ul. Odrodzonego Wojska Polskiego 19 w S
ławie . Biuro będzie czynne w następującym terminie i godzinach:

PIĄTEK, 19 LIPCA 2019 w godzinach od 16.00 do 20.00 dla wszystkich startów

SOBOTA, 20 LIPCA 2019 w godzinach od 10.00 do 12.30 dla aquathlonu

SOBOTA, 20 LIPCA  2019 w godzinach od 17.00 do 20.00 dla zawodników:
Pierwszy Krok do Ironmana i 1/3 drogi do Ironmana

niedziela, 21 LIPCA  2019 w godzinach od 07.00 do 09.00 dla zawodników:
Pierwszy Krok do Ironmana i 1/3 drogi do Ironmana

5. Pakiety, które nie zostaną odebrane w godzinach pracy Biura zawodów, nie będą wydawane, ani rozsyłane w późniejszym terminie.

IX. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os
ób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - informujemy, iż Administratorem danych osobowych uczestników jest Sport – Górski Jerzy Górski , ul. Piasta Kołodzieja 12/ 5 67-200 Głogów.

2. Dane osobowe uczestników przetwarzane będą w celach organizacji i przeprowadzenia zawodów, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru
i rozliczenia nagrody oraz innych czynno
ści związanych z prowadzoną działalnością gospodarcza i nie będą udostępniane innym odbiorcom. 

3. Uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów. Niepodanie danych lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w zawodach. Informujemy, że wyrażona zgoda może zostać w każdym czasie odwołana.

4. Dane osobowe uczestników  będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os
ób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

5. Przetwarzanie danych uczestników, w związku z udziałem w Sławskim Festiwalu Triathlonu, obejmuje także publikację imienia i nazwiska, roku urodzenia, klubu uczestnika wraz z nazwa miejscowości, w której zamieszkuje - w każdy sposób,
w jaki publikowany b
ędzie projekt.

6. Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez Organizatora
i zawarte w formularzu startowym zostan
ą zapisane w sposób elektroniczny
i w ka
żdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi
w rozporz
ądzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

X. UWAGI KOŃCOWE

1. Wszystkich uczestników obowiązuje niniejszy regulamin.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z uczestników wywiadu, robienia mu zdjęć i filmowania na potrzeby reklamowe, promocyjne, wykorzystania w Internecie lub w transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na inne potrzeby komercyjne.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania na całym świecie wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników biegu. Mogą one być wykorzystane przez Organizatora poprzez umieszczanie na nośnikach typu CD-Rom, DVD, w katalogach oraz mediach, na stronach internetowych, w gazetach i na wystawach, jak również na potrzeby promocyjno - reklamowe związane z działalnością prowadzoną przez Organizatora.

4. Na miejsce zawodów zabrania się wnoszenia środków odurzających, nielegalnych substancji podnoszących wydajność fizyczną oraz alkoholu. Uczestnikom zabrania się zażywania takich środków i substancji zarówno przed, jak i podczas zawodów, pod groźba wykluczenia z nich. W wypadku stwierdzenia, że uczestnik narusza powyższy zakaz, organizator zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia go do udziału w zawodach lub wykluczenia go w trakcie.

5. Żaden z zawodników nie może używać środków lub działać zwiększających wydolność. Każda próba dopingu zostanie rozstrzygnięta zgodnie z zasadami antydopingowymi. Zawodnicy mogą być zobowiązani do odbycia testów przed i po zawodach. Jeżeli zawodnik zostanie wezwany na kontrolę, wymagane jest stawienie się do kontroli.

6. Każdy uczestnik triathlonu jest zobowiązany do uczestnictwa w zawodach
w czepku przekazanym w pakiecie startowym, umieszczenia numeru startowego podczas jazdy rowerowej: z ty
łu ponad pośladkami, pod siodełkiem oraz na kasku rowerowym; podczas biegu: z przodu, na wysokości pasa - pod karą dyskwalifikacji.

7. Organizator zapewnia doraźną opiekę medyczną na trasie i mecie zawodów.

8. Organizator zapewnia zabezpieczenie wodne (WOPR) w trakcie rywalizacji
w wodzie.

9. Organizator zapewnia szatnie oraz depozyt.

10. Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione w trakcie imprezy.

11. W przypadku kradzieży będą uszkodzenia sprzętu, każdy uczestnik zobowiązany jest do zgłoszenia tego faktu przedstawicielowi Organizatora w Strefie zmian oraz policji. Zgłoszenia będą przyjmowane przez Organizatora tylko do momentu odebrania sprzętu i opuszczenia Strefy zmian przez zawodnika. 

12. Wyniki będę opublikowane na stronie internetowej imprezy www.triathlonslawa.pl oraz przekazane do informacji mediów.

13. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bez podawania przyczyn. Triathlon odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne. W przypadku braku możliwości przeprowadzenia konkurencji pływackiej (czerwona flaga), pływanie zostanie zamienione na bieg ze startu wspólnego na dystansie 3 km.

14. Organizator ma prawo do zmian zasad zawartych w regulaminie pod warunkiem poinformowania wszystkich uczestników o tych zmianach w formie pisemnej lub podczas odprawy technicznej przed startem.

15. W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzyga Organizator.

Obowiązek informacyjny

 

 1. Kto jest administratorem Twoich danych osobowych? 

Administratorem Twoich danych osobowych jest

 

SPORT GÓRSKI JERZY GÓRSKI

PIASTA KOŁODZIEJA 12/5, 67-200 GŁOGÓW, NIP: 693 134 18 87 

 

 1. Z kim możesz skontaktować się w sprawie przetwarzania Twoich danych osobowych? 

We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych może skontaktować się:

 

Bezpośrednio z Administratorem: 

Numer telefonu: +48 504-225-878

Adres email: kontakt@sport-gorski.pl

 

 1. Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych?

 

 

CEL PRZETWARZANIA

 

 

PODSTAWA PRAWNA

 

Jako organizator zawodów przetwarzamy twoje dane osobowe na podstawie wyrażonej przez ciebie zgody.

 

Art. 6 ust. 1 lit. a RODO

 

 

 

Jako organizator zawodów jesteśmy zobowiązani do przekazania twoich danych osobowych odpowiedniemu urzędowi skarbowemu gdy wygrasz nagrodę

Art. 6 ust. 1 lit. c RODO
Zgodnie z art.30 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz. U. z 2016r., poz 2032

 

 

 

 1. Czy Twoje dane będą przetwarzane w sposób, z który wiąże się z zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, m.in. takim jak profilowanie?

Nie profilujemy osób korzystających z naszych serwisów czy usług.

 

 1. Komu przekazywane będą Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będą przekazywane do sts-timing zajmującej się pomiarami czasów podczas naszych imprez, oraz mogą być przekazywane do podmiotów takich jak urząd skarbowy przypadku gdy zajmiesz premiowane nagrodą miejsce.

 1. Przez jaki czas przetwarzane będą Twoje dane osobowe?
  Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla zrealizowania zawodów, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody.

 2. Czy podanie danych jest moim obowiązkiem?

Przekazanie przez Ciebie danych osobowych odbywa się na zasadzie dobrowolności, jednakże konieczne w celu należytego zrealizowania zawodów sportowych. Niepodanie danych spowoduje niemożliwością wystartowania w zawodach.

 1. Jakie są Twoje prawa?

 • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

 • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,

 • przenoszenia danych,

 • wniesienia skargi do organu nadzorczego,

 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 

SPONSORZY

 

ORGANIZATOR

 

PARTNERZY

 

 

KAMPANIA SPOŁECZNA