log in

Regulamin

sławski festiwal triathlonu - 20 lat


SOBOTA, 22 LIPCA   2017
Dzień Aquathlonu ( pływanie- bieg)

Start kategoria dzieci 2-3, 4-5, 6-7, 8-9 lat
dystans od 15 m do 50 m pływanie, bieg od 50 m do 500 m

Start kategorie 10-11, 12 -13 lat
dystans 200 m pływanie - 1 km bieg

Start kategoria młodzik 14-15 lat
dystans 400 m pływanie - 2 km bieg

 

NIEDZIELA, 23 LIPCA   2017

Pierwszy Krok do ironmana 16 lat +
dystans 400 m pływanie (1 pętla)
20 km jazdy rowerem (1 pętla)
4.688 km bieg (1 pętla)

1/3 Drogi do ironmana18 lat +
pływanie (1 pętla) - 1.266 m
jazda rowerem (3 pętle po 20 km) - 60 km
bieg (3 pętle po 4.688 km) – 14.065 m

 

ORGANIZATORZY
Sport-Górski Jerzy Gorski
67-200 Głogów ul. Piasta Kołodzieja 12/5
TEL. 504-157-030

Urząd Miejski w Sławie
Sławskie Centrum Kultury i Wypoczynku

SĘDZIA GŁÓWNY

Dariusz Łasek  Telefon: 602-398-611

BIURO ZAWODÓW
Sławskie Centrum Kultury i Wypoczynku
ul. Odrodzonego Wojska Polskiego 19,  67-410 Sława
Telefon:504-225-878

program GODZINOWY

 

Piątek, 21 lipca 2017

16:00 20:00

Godziny otwarcia Biura zawodów Sławskie Centrum Kultury i Wypoczynku ul. Odrodzonego Wojska Polskiego 19 w Sławie ( świetlica) możliwość odebrania pakietów startowych wszystkich startów .

 

Sobota, 22 lipca 2017

10:00 12:30  

Godziny otwarcia Biura zawodów dla Aquathlonu

13:00 14:00  

Odprawa techniczna dla zawodników w aquathlonie
Godzina otwarcia Strefy zmian -  aquathlon

14:00 16:00  

Starty w aquathlonie zostaną przedstawione zgodnie z programem w Biurze zawodów i są uzależnione od ilości startujących.16:30 dekoracja scena przy mecie  

17:00 20:00  

Godziny otwarcia Biura zawodów dla zawodów Pierwszy Krok i 1/3 Ironmana

 

Niedziela, 23 lipca  2017

07:00 09:00  

07:30 09:15  

09:30  

09:40 09:50  

Godziny otwarcia Biura zawodów dla zawodów Pierwszy Krok 1/3 Ironmana

Godziny otwarcia Strefy zmian startu Pierwszy krok i 1/3 Ironmana

Odprawa techniczna wszystkich startów przy mecie ( telebim )

Rozgrzewka pływacka między pomostami

10:00  

Start KOBIET Pierwszy Krok do IRONMANA

10:10  

Start MĘŻCZYZN Pierwszy Krok do IRONMANA

 10:20  

Start KOBIET 1/3 DROGI do IRONMANA

10:30  

Start MĘŻCZYZN 1/3 DROGI do IRONMANA

15:00 16:00  

Wydawanie rowerów ze Strefy zmian

16:00 16:30  

Dekoracje

 

 

 

REGULAMIN

Dzień Aquathlonu (pływanie - bieg)
Pierwszy Krok do ironmana
1/3 Drogi do ironmana

I. ORGANIZATORZY i WSPÓŁORGANIZATORZY

1. Organizatorem Sławskiego Festiwalu Triathlonu jest firma Sport – Górski Jerzy Górski
z siedzib
ą w Głogowie, ul. Piasta Kołodzieja 12/5 , 67-200 Głogów oraz Urząd Gminy Sława

II. TERMIN, DYSTANSE, TRASY

1. Biuro zawodów będzie się mieściło na terenie Sławskiego Centrum Kultury i Wypoczynku ul. Odrodzonego Wojska Polskiego19 w Sławie i będzie czynne w dniach 21-22.07.2017 r. 

Godziny otwarcia biura zawodów

PIĄTEK, 21 LIPCA 2017 w godzinach od 16.00 do 20.00 dla wszystkich startów

SOBOTA, 22 LIPCA   2017 w godzinach od 10.00 do 12.30 dla aquathlonu

SOBOTA, 22 LIPCA   2017 w godzinach od 17.00 do 20.00 dla zawodników:
Pierwszy Krok do Ironmana i 1/3 drogi do Ironmana

niedziela, 23 LIPCA   2017 w godzinach od 07.00 do 09.00 dla zawodników:
Pierwszy Krok do Ironmana i 1/3 drogi do Ironmana

Do odebrania pakietu startowego niezbędne jest:
- przedstawienie dokumentu ze zdj
ęciem, w celu weryfikacji podanych w zgłoszeniu danych;
- podpisanie O
świadczenia, udostępnionego w Biurze zawodów.

Pakiety nieodebrane w godzinach pracy Biura zawodów, nie będą wydawane, ani rozsyłane w innym terminie.


2. Triathlon S
ława odbędzie sięna dystansie:

dzieci 2-3, 4-5, 6-7, 8-9 lat, dystans od 15 m do 50 m pływanie, bieg od 50 m do 500 m
kategorie 10-11, 12 -13 lat dystans 200 m p
ływanie - 1 km bieg
kategoria m
łodzik 14-15 lat dystans 400 m pływanie - 2 km bieg

Pierwszy krok do Ironmana (dystans: 400 m pływanie, 20 km jazdy rowerem, bieg 4.688 m bieg),

1/3 drogi do Ironmana (dystans: 1.266 m - 60 km - 14.065 m) = 75 km 331m

3. Start i meta będą zlokalizowane na terenie Sławskiego Centrum Kultury i Wypoczynku
w S
ławie

4. Pływanie:
Pierwszy krok do Ironmana – 400 m
1/3 drogi do Ironmana – 1.266 m

Jedna Pętla w Jeziorze Sławskim . Start do pływania nastąpi z linii brzegowej plaży miejskiej w Sławie, meta pływania ulokowana będzie przy molo. Spodziewana temperatura wody :
18-22°C. Pianki dozwolone.

5. Rower:

Pierwszy krok do Ironmana 20 km (1 pętla)
1/3 drogi do Ironmana 60 km (3 p
ętle x 20 km).

Trasa płaska. Na całej trasie ruch drogowy zamknięty.

Zawody w konwencji bez draftingu!!!

6. Bieg:

Pierwszy krok do Ironmana - 4.688 m (1 pętla),
1/3 drogi do Ironmana 14.065 m (3 p
ętle, o długości 4.688 m).

Początek pętli rozpoczyna się bezpośrednio po opuszczeniu strefy zmian. Trasa wytyczona ścieżkami ośrodka oraz parkiem i lasem. Nawierzchnia: kostka brukowa około 500m pozostała część trasy szuter i dukty leśne. Pętla z jednym podbiegiem długości ok. 100 m
i nachyleniu do 3,5%. Oznaczenia d
ługości trasy co 1 km.

7. Strefa zmian – Strefa zmian zlokalizowana będzie na polu trawiastym, przy głównej drodze ośrodka. Strefa zmian oddalona od wyjścia z wody około 200 m. Wprowadzanie rowerów do strefy zmian tylko w wyznaczonym czasie. Wprowadzanie i wyprowadzanie rowerów  ze strefy zmian na podstawie numeru startowego oraz opaski za zgodą obsługi. Każdy zawodnik jest zobowiązany do samodzielnego zostawienia i odebrania roweru.

8. Punkty odżywiania – na trasie kolarskiej co 20 km, na trasie biegowej dwa punkty na każdej pętli, średnio co 2,43 km.

9. Pomiar czasu – elektroniczny z wykorzystaniem chipów. Ka
żdy uczestnik zobowiązany jest do zwrócenia chipu w miejscu wskazanym przez Organizatora.

III. KLASYFIKACJE i KATEGORIE WIEKOWE
1/3 Drogi do ironmana

 

Kobiety

 

Mężczyźni

K open ( Kobiety )

 

M open ( Mężczyźni )

K (18-29 lat)

 

M (18-29 lat)

K (30-39 lat)

 

M (30-39 lat)

K (40-49 lat)

 

M (40-49 lat)

K (50-59 lat)

 

M (50-59 lat)

K (60+)

 

M (60+)

 

 

 

pierwszy krok do ironmana

 

 

Kobiety

 

Mężczyźni

K open ( Kobiety )

 

M open ( Mężczyźni )

K (16-17 lat)

 

 

M (16-17 lat)

 

K (18-29 lat)

 

M (18-29 lat)

K (30-39 lat)

 

M (30-39 lat)

K (40-49 lat)

 

M (40-49 lat)

K (50-59 lat)

 

M (50-59 lat)

K (60+)

 

M (60+)

 

 

 

 

O przynależności do kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia. 

IV. STARTY FALOWE

1. Każdy uczestnik zobowiązany jest do startu w wyznaczonej przez Organizatora fali. Samowolna zmiana godziny startu będzie karana dyskwalifikacją.

V. NAGRODY

1. Wszyscy zawodnicy, którzy ukończą Sławski Festiwal Triathlonu: aquathlon, Pierwszy krok do Ironmana i 1 / 3 drogi do Ironmana otrzymają na mecie pamiątkowe medale.

2. Oficjalne wyniki zostaną ogłoszone najpóźniej na 15 minut przed ceremonią wręczenia nagród. 

3. W przypadku nieobecności na ceremonii wręczenia nagród, nagrody będzie można odebrać tylko w siedzibie Organizatora w Głogowie do 31.08.2017 r. 

4. Zdobywcy miejsc I-III w klasyfikacji Open mężczyzn i kobiet na dystansie 1/3 drogi do Ironmana otrzymająnagrody finansowe i puchary. Wysokość nagród finansowych:
I miejsce 1500 z
ł
II miejsce 1100 z
ł
III miejsce 800 z
ł

Zdobywcom nagród pieniężnych zostanie potrącony podatek dochodowy zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Zdobywcy miejsc I-III w kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn otrzymają pamiątkowe statuetki i drobne nagrody rzeczowe. 

5. Zdobywcy miejsc I-III w klasyfikacji Open mężczyzn i kobiet na dystansie Pierwszy krok do Ironmana otrzymająpuchary i nagrody rzeczowe.

Zdobywcy miejsc I-III w kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn otrzymają pamiątkowe statuetki i drobne nagrody rzeczowe. 

6. Wszystkie dzieci, które ukończą IRONKIDS aquathlon otrzymają na mecie pamiątkowe medale.
W kategoriach 10-11, 12 -13 lat oraz w kategorii m
łodzik 14-15 lat zwycięzcy od I do III miejsca, osobno dziewczęta i chłopcy, otrzymają dodatkowo medale i dyplomy.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych nagród w wybranych przez siebie kategoriach.

8. Warunkiem otrzymania nagród jest ukończenie triathlonu i negatywny wynik kontroli antydopingowej w przypadku jej przeprowadzenia. Zdobywcom nagród pieniężnych zostanie potrącony podatek dochodowy zgodnie z obowiązującymi przepisami.

9. Zawodnicy klasyfikowani w kategorii Open nie otrzymują nagród w kategorii wiekowej.

VI. WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Ironkids (aquathlon) zgodnie z kategoriami wiekowymi.

2. W  1 / 3 DROGI DO IRONMANA może wziąć udział osoba, która najpóźniej w dniu zawodów ukończy 18 lat.

3. W PIERWSZY KROK DO IRONMANA może wziąć udział osoba, która najpóźniej w dniu zawodów ukończy 16 lat.

4. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do udziału w zawodach jest:
- wype
łnienie formularza rejestracyjnego i uregulowanie opłaty startowej;
- odebranie pakietu startowego oraz wprowadzenie roweru do Strefy zmian w wyznaczonych przez Organizatora miejscu i terminie;
- w
łasnoręczne podpisanie Oświadczenia, które będzie dostępne w Biurze zawodów oraz przedstawienie dokumentu tożsamości, w celu weryfikacji danych podanych w formularzu zgłoszeniowym;
- spe
łnienie wymogów określonych w regulaminie zawodów. 

Osoby, które są niepełnoletnie dodatkowo zobowiązane są do przedstawienia zaświadczenia od swoich  prawnych opiekunów o zgodzie na udział w zawodach.

5. Zawodnicy biorą udział w zawodach na własna odpowiedzialność. Przekazanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego oraz dokonanie opłaty startowej oznacza, że uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w zawodach, w tym zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała oraz urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód o charakterze majątkowym i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko. 

6. Zawodnicy są zobowiązani do przestrzegania zasad i instrukcji wydawanych przez Organizatorów oraz służby porządkowe.

7. Sędziowie mają prawo do dyskwalifikacji zawodnika niestosującego siędo zasad zawartych w Regulaminie.

8. Decyzje obsługi medycznej, dotyczące kontynuowania zawodów, są ostateczne i niepodważalne. Transport medyczny zawodnika skutkuje jego dyskwalifikacją.

9. Jeżeli zawodnik zadecyduje o wycofaniu się z zawodów w dowolnym momencie rywalizacji zobowiązany jest do zgłoszenia tego faktu sędziom oraz zwrotu chipa.

10. Organizator zapewnia uczestnikom ubezpieczenie NNW do kwoty 10.000 PLN. Każdy uczestnik objęty zostanie ochroną ubezpieczeniową w zakresie ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków mających miejsce w okresie odpowiedzialności ubezpieczyciela na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej, polegające na uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia, powodujące trwały uszczerbek na zdrowiu lub zgon ubezpieczonego. Składkę płaci Ubezpieczający.

11. Koszt opłaty startowej, noclegów, dojazdów oraz własnego wyżywienia, każdy zawodnik pokrywa we własnym zakresie.

VII. ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA


1. Zgłoszenia Do Sławskiego Festiwalu Triathlonu będąprzyjmowane poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej www.triathlonslawa.pl. 

2. Zgłoszenia będą przyjmowane online do dnia 9 lipca 2017 r.  do godz. 23:59.

Uczestnicy Zawodów po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego otrzymają indywidualny link z kodem  do płatności przez tpay.com

Nie należy w żaden sposób modyfikować tytułu przelewu (kodu nadanego podczas rejestracji).

3. Limit uczestników:

1 /3 drogi do Ironmana limit wynosi 200 osób,

Pierwszy krok do Ironmana limit wynosi 100 osób,

Ironkids (aquathlon) limit wynosi 100 dzieci.

Organizator zastrzega sobie prawo wcze
śniejszego zamknięcia zapisów w przypadku wypełnienia się limitu.

4. Za zgłoszenie uważa się dostarczenie prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego oraz uiszczenie opłaty startowej w określonej niniejszym regulaminem wysokości. Brak opłaty startowej jest równoznaczny z anulowaniem zgłoszenia. 

5. Opłata startowa za udział :
1 /3 drogi do IRONMANA oraz Pierwszy krok do IRONMANA wynosi - 150 z
ł
Ironkids kategoria dzieci 2-3, 4-5, 6-7, 8-9 lat - 10z
ł
Ironkids 10-11, 12 -13 lat oraz 14-15 lat - 30z
ł

6. Dowodem otrzymania przez organizatora opłaty startowej jest pojawienia się nazwiska zawodnika na liście startowej zawodników z potwierdzoną płatnością

7. Nie ma możliwości przeniesienia raz wniesionej opłaty na innego uczestnika lub na inny rok.

8. Organizator nie zwraca wniesionej opłaty startowej w przypadku rezygnacji ze startu.

9. Prośby o wystawienie Faktur VAT biuro.gorski@wp.pl

VIII. PAKIET STARTOWY

1. W ramach opłaty startowej każdy uczestnik 1 /3 drogi do IRONMANa oraz Pierwszy krok do Ironmana  otrzymuje:
- ubezpieczenie NNW na kwot
ę 10.000 zł,
- 3 numery startowe,
- czepek,
- opask
ę na rękę,
- pami
ątkowa koszulkę finishera Sławskiego Festiwalu Triathlonu
- napoje (woda, izotonik), owoce na punktach od
żywiania i w strefie mety,
- medal na mecie,
- worek do depozytu, 
- ulotka informacyjna S
ławskiego Festiwalu Triathlonu
- upominki od sponsorów i partnerów imprezy
- kupon na posi
łek

2. Podstawą odbioru pakietu startowego jest podpisanie Oświadczenia, dostępnego w Biurze zawodów oraz weryfikacja danych na podstawie dokumentu tożsamości.

3. Uczestnicy zobligowani sądo osobistego odebrania pakietu oraz wprowadzenia/odebrania roweru do/ze Strefy zmian w wyznaczonych przez organizatora godzinach. 

4. Biuro zawodów będzie się mieścić w Sławskie Centrum Kultury i Wypoczynku ul. Odrodzonego Wojska Polskiego 19 w Sławie . Biuro będzie czynne w następującym terminie i godzinach:

PIĄTEK, 21 LIPCA 2017 w godzinach od 16.00 do 20.00 dla wszystkich startów

SOBOTA, 22 LIPCA   2017 w godzinach od 10.00 do 12.30 dla aquathlonu

SOBOTA, 22 LIPCA   2017 w godzinach od 17.00 do 20.00 dla zawodników:
Pierwszy Krok do Ironmana i 1/3 drogi do Ironmana

niedziela, 23 LIPCA   2017 w godzinach od 07.00 do 09.00 dla zawodników:
Pierwszy Krok do Ironmana i 1/3 drogi do Ironmana

5. Pakiety, które nie zostaną odebrane w godzinach pracy Biura zawodów, nie będą wydawane, ani rozsyłane w późniejszym terminie.

IX. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Zgodnie z art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 Nr 133 poz. 883 z pózn. zm.) informujemy, iż Administratorem danych osobowych uczestników jest Sport – Górski Jerzy Górski , ul. Piasta Kołdzieja 12/ 5 67-200 Głogów.

2. Dane osobowe uczestników przetwarzane będą w celach organizacji i przeprowadzenia zawodów, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody oraz innych czynności związanych z prowadzoną działalnością gospodarcza i nie będą udostępniane innym odbiorcom. 

3. Uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów. Niepodanie danych lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w zawodach. Informujemy, że wyrażona zgoda może zostać w każdym czasie odwołana.

4. Dane osobowe uczestników  będąwykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 Nr 133 poz. 883 z pózn. zm.). 

5. Przetwarzanie danych uczestników, w związku z udziałem w Sławskim Festiwalu Triathlonu, obejmuje także publikację imienia i nazwiska, roku urodzenia, klubu uczestnika wraz z nazwa miejscowości, w której zamieszkuje - w każdy sposób, w jaki publikowany będzie projekt.

6. Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez Organizatora i zawarte w formularzu startowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r, dziennik ustaw nr 133, poza 883. Organizator nie będzie ujawniać tych informacji żadnym osobom trzecim.

X. UWAGI KOŃCOWE

1. Wszystkich uczestników obowiązuje niniejszy regulamin.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z uczestników wywiadu, robienia mu zdjęć i filmowania na potrzeby reklamowe, promocyjne, wykorzystania w Internecie lub w transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na inne potrzeby komercyjne.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania na całym świecie wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników biegu. Mogą one być wykorzystane przez Organizatora poprzez umieszczanie na nośnikach typu CD-Rom, DVD, w katalogach oraz mediach, na stronach internetowych, w gazetach i na wystawach, jak również na potrzeby promocyjno - reklamowe związane z działalnością prowadzoną przez Organizatora.

4. Na miejsce zawodów zabrania się wnoszenia środków odurzających, nielegalnych substancji podnoszących wydajność fizyczną oraz alkoholu. Uczestnikom zabrania się zażywania takich środków i substancji zarówno przed, jak i podczas zawodów, pod groźba wykluczenia z nich. W wypadku stwierdzenia, że uczestnik narusza powyższy zakaz, organizator zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia go do udziału w zawodach lub wykluczenia go w trakcie.

5. Żaden z zawodników nie może używaćśrodków lub działać zwiększających wydolność. Każda próba dopingu zostanie rozstrzygnięta zgodnie z zasadami antydopingowymi. Zawodnicy mogą być zobowiązani do odbycia testów przed i po zawodach. Jeżeli zawodnik zostanie wezwany na kontrolę, wymagane jest stawienie się do kontroli.

6. Każdy uczestnik triathlonu jest zobowiązany do uczestnictwa w zawodach w czepku przekazanym w pakiecie startowym, umieszczenia numeru startowego podczas jazdy rowerowej: z tyłu ponad pośladkami, pod siodełkiem oraz na kasku rowerowym; podczas biegu: z przodu, na wysokości pasa - pod karą dyskwalifikacji.

7. Organizator zapewnia doraźną opiekę medyczną na trasie i mecie zawodów.

8. Organizator zapewnia zabezpieczenie wodne (WOPR) w trakcie rywalizacji w wodzie.

9. Organizator zapewnia szatnie oraz depozyt.

10. Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione w trakcie imprezy.

11. W przypadku kradzieży będą uszkodzenia sprzętu, każdy uczestnik zobowiązany jest do zgłoszenia tego faktu przedstawicielowi Organizatora w Strefie zmian oraz policji. Zgłoszenia będą przyjmowane przez Organizatora tylko do momentu odebrania sprzętu i opuszczenia Strefy zmian przez zawodnika. 

12. Wyniki będę opublikowane na stronie internetowej imprezy www.triathlonslawa.pl oraz przekazane do informacji mediów.

13. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bez podawania przyczyn. Triathlon odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne. W przypadku braku możliwości przeprowadzenia konkurencji pływackiej (czerwona flaga), pływanie zostanie zamienione na bieg ze startu wspólnego na dystansie 3 km.

14. Organizator ma prawo do zmian zasad zawartych w regulaminie pod warunkiem poinformowania wszystkich uczestników o tych zmianach w formie pisemnej lub podczas odprawy technicznej przed startem.

15. W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzyga Organizator.

SPONSORZY

ORGANIZATOR

 

PARTNERZY


 

 

KAMPANIA SPOŁECZNA