log in

Biuro zawodów

Biuro zawodów będzie się mieściło przy plaży Sławskiego Centrum Kultury i Wypoczynku ul. Odrodzonego Wojska Polskiego19 w Sławie i będzie czynne w dniach: 16-18.07.2021 r. 

Godziny otwarcia biura zawodów:

PIĄTEK, 16 LIPCA 2021 w godzinach od 16.00 do 20.00 dla wszystkich startów

SOBOTA, 17 LIPCA 2021 w godzinach od 10.00 do 12.30 dla aquathlonu

SOBOTA, 17 LIPCA  2021 w godzinach od 17.00 do 20.00 dla zawodników:
Pierwszy Krok do Ironmana i 1/3 drogi do Ironmana

NIEDZIELA, 18 LIPCA  2021 w godzinach od 07.00 do 09.00 dla zawodników:
Pierwszy Krok do Ironmana i 1/3 drogi do Ironmana

Do odebrania pakietu startowego niezbędne jest:
- przedstawienie dokumentu ze zdjęciem, w celu weryfikacji podanych w zgłoszeniu danych;
- podpisanie Oświadczenia, udostępnionego w Biurze zawodów.

Pakiety nieodebrane w godzinach pracy Biura zawodów, nie będą wydawane, ani rozsyłane w innym terminie.

SPONSORZY

 

ORGANIZATOR

 

PARTNERZY

 

 

KAMPANIA SPOŁECZNA