log in

NAGRODY

NAGRODY

1. Wszyscy zawodnicy, którzy ukończą Sławski Festiwal Triathlonu: aquathlon, Pierwszy krok do Ironmana i 1 / 3 drogi do Ironmana otrzymają na mecie pamiątkowe medale.

2. Oficjalne wyniki zostaną ogłoszone najpóźniej na 15 minut przed ceremonią wręczenia nagród. 

3. W przypadku nieobecności na ceremonii wręczenia nagród, nagrody będzie można odebrać tylko w siedzibie Organizatora w Głogowie do 31.08.2021 r. 

4. Zdobywcy miejsc I-III w klasyfikacji Open mężczyzn i kobiet na dystansie 1/3 drogi do Ironmana otrzymają nagrody finansowe i puchary. Wysokość nagród finansowych:
I miejsce 1500 zł
II miejsce 1100 zł
III miejsce 800 zł

Zdobywcy miejsc I-III w kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn otrzymają pamiątkowe statuetki i drobne nagrody rzeczowe. 

5. Zdobywcy miejsc I-III w klasyfikacji Open mężczyzn i kobiet na dystansie Pierwszy krok do Ironmana otrzymają puchary i nagrody rzeczowe.

Zdobywcy miejsc I-III w kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn otrzymają pamiątkowe statuetki i drobne nagrody rzeczowe. 

6. Wszystkie dzieci, które ukończą IRONKIDS aquathlon otrzymają na mecie pamiątkowe medale.
W kategoriach 10-11, 12 -13 lat oraz w kategorii młodzik 14-15 lat zwycięzcy od I do III miejsca, osobno dziewczęta i chłopcy, otrzymają dodatkowo medale
i dyplomy.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych nagród
w wybranych przez siebie kategoriach.

8. Warunkiem otrzymania nagród jest ukończenie triathlonu i negatywny wynik kontroli antydopingowej w przypadku jej przeprowadzenia. Zdobywcom nagród pieniężnych zostanie potrącony podatek dochodowy zgodnie z obowiązującymi przepisami.

9. Zawodnicy klasyfikowani w kategorii Open nie otrzymują nagród w kategorii wiekowej.

10. Stosowanie dopingu jest zabronione.

11. Zawodnicy u których zostanie potwierdzone stosowanie dopingu będą podlegali odpowiedzialności w trybie i na zasadach określonych przepisami antydopingowymi ustanowionymi przez Polską Agencją Antydopingową

12. Każdy uczestnik zawodów jest zobowiązany do poddania się kontroli antydopingowej podczas zawodów oraz poza nimi zgodnie z przepisami ustawy z dnia z dnia 21 kwietnia 2017 r. o zwalczaniu dopingu w sporcie (Dz. U. z dnia 31 maja 2017 r.)

SPONSORZY

 

ORGANIZATOR

 

PARTNERZY

 

 

KAMPANIA SPOŁECZNA