log in

Opłata startowa

1/3 drogi do IRONMANA oraz Pierwszy krok do IRONMANA wynosi:

- 150 zł płatne w terminie do 31.03.2018
- 190 zł płatne w terminie do 31.05.2018
- 250 zł płatne w terminie do 30.06.2018

Ironkids kategoria dzieci 2-3, 4-5, 6-7, 8-9 lat - 10zł

Ironkids 10-11, 12 -13 lat oraz 14-15 lat - 30zł

Dowodem otrzymania przez organizatora opłaty startowej jest pojawienia się nazwiska zawodnika na liście startowej zawodników z potwierdzoną płatnością.

 

 

SPONSORZY

 

ORGANIZATOR

 

PARTNERZY

 

 

KAMPANIA SPOŁECZNA