log in

Opłata startowa

1/3 drogi do IRONMANA oraz Pierwszy krok do IRONMANA wynosi:

- 150 zł płatne w terminie do 31.03.2019
- 190 z
ł płatne w terminie do 31.05.2019
- 250 z
ł płatne w terminie do 30.06.2019

Ironkids kategoria dzieci 2-3, 4-5, 6-7, 8-9 lat - 10zł
Ironkids 10-11, 12 -13 lat oraz 14-15 lat - 30z
ł

Dowodem otrzymania przez organizatora opłaty startowej jest pojawienia się nazwiska zawodnika na liście startowej zawodników z potwierdzoną płatnością

 

SPONSORZY

 

ORGANIZATOR

 

PARTNERZY

 

 

KAMPANIA SPOŁECZNA